17 เมษายน 2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด19 (COVID-19) ภายในชุมชนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อและสนับสนุนจากผู้ใหญ่ พิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 และเทศบาลตำบลบางปู
ฉีดพ่นโควิด 2
ฉีดพ่นโควิด