17 เมษายน 2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โควิด19 (COVID-19) ภายในชุมชนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อและสนับสนุนจากผู้ใหญ่ พิสิษฐ์ อุดมผลพัฒนพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 และเทศบาลตำบลบางปู
ฉีดพ่นโควิด 2
ฉีดพ่นโควิด

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563