17 มีนาคม 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563

กิจกรรมบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
IMG_1525
IMG_1530
IMG_1523
IMG_1531