14 มีนาคม 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ตัวแทนจากทางเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 ได้เข้าร่วมรับฟังการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสมุทรปราการ รวมทั้งในส่วนภาคประชาชน
14-03-20-02
14-03-20-03