14 มีนาคม 2563

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ตัวแทนจากทางเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 34 ได้เข้าร่วมรับฟังการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสมุทรปราการ รวมทั้งในส่วนภาคประชาชน
14-03-20-02
14-03-20-03

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563