17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขตประกอบการอุตสาหกรรม กม.34 ได้เข้าร่วมเข้า "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 9 " ณ ห้อง Fortune Platium ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ โดย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย พร้อมด้วยตัวแทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 30 และ กม. 34 เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ คุณมานพ พรมรุกขชาติ หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดฯ

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563