17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขตประกอบการอุตสาหกรรม กม.34 ได้เข้าร่วมเข้า "โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 9 " ณ ห้อง Fortune Platium ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ โดย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า