24 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 คุณมานพ พรมรุกขชาติ หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมตรวจวัดค่าน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30
IMG_9235
IMG_9236
IMG_9234