13 มกราคม 2563

วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ
คุณณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ คุณประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วันที่ 13 มกราคม 2563 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม