23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ กรรมการสมาคมฯ และผู้จัดการบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 และคุณประพล จรรยาพาริชย์ กรรมการสมาคมฯ และผู้จัดการบริษัทเขตประกอบการฯ กม.30 เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคุณพริมลักษณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู