23 ธันวาคม 2562

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คุณพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ กรรมการสมาคมฯ และผู้จัดการบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 และคุณประพล จรรยาพาริชย์ กรรมการสมาคมฯ และผู้จัดการบริษัทเขตประกอบการฯ กม.30 เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคุณพริมลักษณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563