11 ธันวาคม 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย พร้อมด้วยตัวแทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 30 และ กม. 34 เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ คุณชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการสมุทรปราการ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย พร้อมด้วยตัวแทนเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม. 30 และ กม. 34 เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ คุณมานพ พรมรุกขชาติ หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดฯ