3 ธันวาคม 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 โครงการจิตอาสาร่วมรณรงค์ทำความดี บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด ได้จัดโครงการจิตอาสาร่วมรณรงค์ทำความดี เก็บขยะบริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 และเลียบชายทะเล
IMG_7757
IMG_7760
IMG_7756
IMG_7759
IMG_7755
IMG_7758
IMG_7761