22 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และ กม.34 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมานพ พรมรุกขชาติ
หัวหน้าอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ