Directory Category: ใบรับรองคุณภาพ เขตประกอบการ กม.30

ใบรับรองคุณภาพ เขตประกอบการ กม.30

หจก.โรงงานฟอกหนังสุกิจ
Address: 1111 ม.1 ซ.เทศบาล 52 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกฝาด / หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังหมูฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 8010
Business Fax / แฟกซ์: +66 2703 8009
หจก.โรงงานฟอกหนังเอื้อไพบูลย์
Address: 599 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังสำหรับทำเข็มขัด / หนังฟอกฝาด
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 1799
Business Fax / แฟกซ์: +66 2387 2622
โรงงานฟอกหนังกิมง้วน
Address: 199 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังเขียว
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 9072-4