Directory Category: ใบรับรองคุณภาพ เขตประกอบการ กม.30

ใบรับรองคุณภาพ เขตประกอบการ กม.30

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
Address: 185 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังเขียว/หนังวัว/หนังควายฟอกสำเร็จรูป/กระเป๋าแฟชั่น/เครื่องเขียน
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.thaitannery.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +669 4561 6195
Business Fax / แฟกซ์: +66 2395 1989
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Address: 176/1, 1480 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังดิบ/หนังเขียววัว/ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป/ของเล่นสุนัข/เฟอร์นิเจอร์/เบาะรถยนต์
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.cwt.co.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 2510
Business Fax / แฟกซ์: +66 2389 2511
บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด
Address: 555 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง สมุทรปราการ
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังเขียว / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.chinteehua.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 6551-5
Business Fax / แฟกซ์: +66 2703 7809
บริษัท ทวีสิน แทนเนอรี่ จำกัด
Address: 182-183 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ / หนัง Nappa / หนังรองเท้า / หนังกระเป๋า
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.taveesin.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 2240-1
Business Fax / แฟกซ์: +66 2387 2404
บริษัท ลิ้มศิลป์ แทนเนอรี่ จำกัด
Address: 121 ม.2 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 9055-7
Business Fax / แฟกซ์: +66 2703 9058
บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด
Address: 730 ถ.สุขุมวิท กม. 30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ของเล่นสุนัข / หนังเบาะรถยนต์ / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.kurutannery.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2387 0075-6
Business Fax / แฟกซ์: +66 2387 0334
บริษัท โรงงานฟอกหนังเกียรติทวี จำกัด
Address: 1221 ม.12 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกฝาด
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.ktwtannery.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2394 1644
บริษัท ไทยพัฒนา แทนเนอรี่  จำกัด
Address: 176 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 8181-3
บริษัท ไทยเกรท โปรดักส์ จำกัด
Address: 274 ม.2 ซ.แพรกษา 11 ถ.แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังครัส/ หนัง Collected Grain / Full Grain / Semi-Full Grain / หนังออย / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.thaigreattannery.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2701 0898-9
Business Fax / แฟกซ์: +66 2382 6819
Address: 598 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกฝาด / หนังกวางฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 2494-6