Directory Category: เขตประกอบการ กม.30

เขตประกอบการ กม.30

บริษัท คงศิริแทนเนอรี่ จำกัด
Address: 185 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังเขียว/หนังวัว/หนังควายฟอกสำเร็จรูป/กระเป๋าแฟชั่น/เครื่องเขียน
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.thaitannery.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +669 4561 6195
Business Fax / แฟกซ์: +66 2395 1989
Address: 89 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังเบาะรถยนต์
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2387 2829-31
Address: 220 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ของเล่นสุนัข / หนังซุเอด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.crsbrosco.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 9145
Business Fax / แฟกซ์: +66 2703 9144
Address: 160 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2395 0925
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Address: 176/1, 1480 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังดิบ/หนังเขียววัว/ผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป/ของเล่นสุนัข/เฟอร์นิเจอร์/เบาะรถยนต์
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.cwt.co.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 2510
Business Fax / แฟกซ์: +66 2389 2511
Address: 187 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 8409
Business Fax / แฟกซ์: +66 2395 0339
บริษัท ซินตี้ฮั้ว แทนเนอรี่ จำกัด
Address: 555 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต. ท้ายบ้าน อ. เมือง สมุทรปราการ
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังเขียว / หนังเฟอร์นิเจอร์ / หนังฟอกสำเร็จ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.chinteehua.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 6551-5
Business Fax / แฟกซ์: +66 2703 7809
Address: 201 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 1244-5
บริษัท ทวีสิน แทนเนอรี่ จำกัด
Address: 182-183 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ / หนัง Nappa / หนังรองเท้า / หนังกระเป๋า
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.taveesin.com
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 2240-1
Business Fax / แฟกซ์: +66 2387 2404
Address: 1519 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกสำเร็จ / หนังกระเป๋า / หนังรองเท้า / หนังเข็มขัด
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2703 8041-2