โรงงานฟอกหนัง โชคพันทวี

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังดิบ/หนังเขียว/หนังวัว/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2709 5417
Business Fax / แฟกซ์: +66 2709 5416
Business Address / ที่อยู่: 614 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280