บริษัท ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2389 4403-4
Business Address / ที่อยู่: 167/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม.30 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280