บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: ผลิตหนังดิบ/หนังเขียว/หนังวัวฟอกสำเร็จรูป/หนังหมูฟอกสำเร็จรูป
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.cpl.co.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2709 5633-8
Business Fax / แฟกซ์: +66 2709 6033-44
Business Address / ที่อยู่: 700 ม.6 ถ.สุขุมวิท กม.34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)