บริษัท ชยากิจ จำกัด

Short Business Description / ประเภทธุรกิจ: หนังฟอกฝาด / หนังฟอกสำเร็จ
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2395 0925
Business Address / ที่อยู่: 160 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280