กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.industry.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 202 3000
Business Address / ที่อยู่: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400