กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.mfa.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 203 5000
Business Address / ที่อยู่: 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ZIP Code: 10400