กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.dtn.go.th/
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2507 7555
Business Fax / แฟกซ์: +66 2547 6630
Business Address / ที่อยู่: เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ZIP Code: 11000