กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.pcd.go.th/
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2298 2000
Business Address / ที่อยู่: 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม.
ZIP Code: 10400